Turning a bad day to a good day

Turning a bad day to a good day

Speaker Dr Malakzadeh 

. در دوران قرنطینه همه ما سعی می کنیم از یکساعت زمان پیاده‌روی در روز استفاده کنیم تا جسما سالم بمانیم اما سلامت و نشاط روح و روان نیز به همان اندازه مهم است 

“چگونه یک روز بد را تبدیل به یک روز خوب کنیم”

. موضوع صحبت آقای دکتر ملکزاده است تا كمكى براى گذار از اين دوران نا آشنا باشد

: تاریخ و زمان سخنرانی

یکشنبه ۶ سپتامبر ساعت ۴ بعد از ظهر 

: برای شرکت در این برنامه که در ZOOM اجرا می شود، لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید

artsgroup@houseofpersia.org.au